LINNESSTRANDA 2

Eierandel: 75 %
Tomt: Eiet tomt på 20.828 m²
Type eiendom: Kombinasjon
Bygningsareal: 11.562 m² BTA
Leietakere: Nor Tekstil AS og Scanox AS

Beliggende i den kommende «Fjordbyen» på Lierstranda, Norges største byutviklingsprosjekt, hvor det legges opp til ca. 8.000 nye boliger og ca. 16.000 arbeidsplasser og byggingen av nytt sykehus i Drammen er i gang.