VEBJØRNSVEI 1A

Tomt: Eiet tomt på 5.821 m²
Type eiendom: Kontor, undervisning og handel
Bygningsareal: 3.374 m² BTA
Leietakere: NorgesGruppen Buskerud AS, Lier Rørsenter AS, Idea Kompetanse
Parkering: Ca. 70 plasser på egen tomt

Sentral beliggenhet i et veletablert næringsområde på Oslo-siden av Drammen, ca. 4 km fra Drammen sentrum. KIWI har drift av både butikk og KIWI-skolen i lokalene.