RINGERIKSVEIEN 4B

Tomt: Eiet tomt på 5.205,1 m²
Type eiendom: Kontor
Bygningsareal: 4.024 m² BTA
Leietaker: Kiwi Minidrift AS (985 131 406)
Parkering: Ca. 105 plasser på egen tomt

Sentral beliggenhet i et veletablert næringsområde på Oslo-siden av Drammen, ca. 4 km fra Drammen sentrum. KIWI har vært leietaker på eiendommen i en årrekke og har tilhørighet til området med KIWI skolen i umiddelbar nærhet. Bygget er for tiden under oppgradering og vil innen årsslutt fremstå med gjennomgående god standard.