VEBJØRNSVEI 2

Tomt: Eiet tomt på 3.208 m²
Type eiendom: Kontor, handel og lager
Bygningsareal: 2.196 m² BTA
Leietakere: Lierhus AS, S.K Motorsenter AS og Psykomotorisk fysioterapeut Hilde Ask-Henriksen
Parkering: Ca. 50 plasser på egen tomt

Sentral beliggenhet i et veletablert næringsområde i Lier kommune, øst for Drammen mot Oslo. Det er ca. 4 km til Drammen sentrum.